BANDEN BALANCEREN

Een autoband maakt duizenden omwentelingen per minuut.
De minste onbalans geeft dan al onherroepelijk trillingen die u vooral voelt in het stuur.
Steeds als een nieuwe band wordt gemonteerd of als banden worden gewisseld, is balanceren
noodzakelijk, maar ook bij bestaande band/wielcombinaties kan balanceren na verloop van tijd
nodig zijn. Op ons balanceertoestel wordt de onbalans opgespoord en door een plaatselijk
aangebrachte klein gewichtje opgeheven. Banden raken ook wel eens lek door een scherp voorwerp
dat repareren wij vlot voor U. Beschadigde velgen leiden ook tot spanningsverlies en ook dan
is de snelste oplossing, reserveband monteren en naar QUALITY-FIT.WIEL UITLIJNING

Elke auto heeft een eigen wiel uitlijnings patroon, dat bepaalt hoe de wielen ten opzichte
van zijn verticale en horizontale as dienen te staan. Als dat patroon niet meer klopt,
bijvoorbeeld omdat een trottoirrand te hard is geraakt, "spoort" de auto niet meer.
Dat uit zich in slecht stuurgedrag en scheef afslijten van de banden. Als de uitlijning niet
wordt gecorrigeerd, zullen de banden voortijdig verslijten. Uitlijnen doen wij met een
geavanceerde 360 graden uitlijn apparatuur.